Kółka pływające

Kółka pływające
WYMIENNE KÓŁKO PŁYWAJĄCE
    Kółko pływające zapewnia najlepsze warunki cięcia nadając łańcuchowi płynny ruch.
  • Ścianki kółka przytrzymują łańcuch znacznie obniżając powstające w nim naprężenia i jego zużycie.
  • Kółko wyposażone jest we wskaźnik głębokości zużycia umieszczony na jego zewnętrznym obrzeżu. Gdy zużycie kółka osiągnie głębokość wskaźnika, oznaczać to będzie konieczność wymiany kółka.
  • Dostępne są wersje z podziałką 0.325”, 3/8” i 0.404” dla bębnów sprzęgła Oregon PowerMate o „małej” lub „standardowej” średnicy wielowypustu.